คำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์
เราค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนาซอฟท์แวร์
จากการลงมือทำจริงและช่วยเหลือผู้อื่น
นั่นคือ เราให้ความสำคัญกับ:

คนและการมีปฎิสัมพันธ์กัน มากกว่าการทำตามขั้นตอนและเครื่องมือ
ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ร่วมมือทำงานกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญา
การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ แม้เราจะเห็นความสำคัญในสิ่​งที่กล่าวไว้ทางด้านขวา
แต่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่กล่าวไว้ทางด้านซ้ายมากกว่า
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas© 2001, the above authors
this declaration may be freely copied in any form,
but only in its entirety through this notice.


หลักการ 12 ข้อที่อยู่เบื้องหลังคำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์

ลงนาม
รายนามผู้ลงนาม

เกี่ยวกับผู้แต่ง
ประวัติ
ช่วยแปลคำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์


Afrikaans
Albanian
عربي
Azərbaycanca
Беларуская
Bosanski
Български
Català
Česky
Deutsch
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Euskara
Suomi
Français
Gaeilge
Gàidhlig
ქართული
עברית
हिंदी
Croatian/Hrvatski
Hungarian/Magyar
Bahasa Indonesia
Íslenska
Italiano
日本語
한국어
Latviešu
Lietuvių
Македонски/Macedonian
Bahasa Melayu
Nederlands
Norsk
Polski
فارسی
Português Brasileiro
Português Portugal
Română
Русский
Slovenščina
Slovensky
संस्कृत
Srpski
Svenska
தமிழ்
తెలుగు
ภาษาไทย
Filipino
Türkçe
Xitsonga
Українська
اردو
Yoruba
繁體中文
简体中文


site design and artwork © 2001, Ward Cunningham
Thai translation by Agile66.com Community